Rozwod a podzial majatku

Biegły sądowy przy podziale majątku po rozwodzie

Finanse

Ciekawostką jest fakt, że biegły sądowy może być rzeczoznawcą majątkowym. W Polsce funkcjonuje ponad 140 specjalizacji, w których działają biegli sądowi. Co to tak naprawdę oznacza dla spraw rozwodowych z podziałem majątku?

Biegli sądowi działają przy sądach okręgowych. Każdy prowadzi wykaz biegłych sądowych. Z takich list korzystają sędziowie, którzy muszą bądź chcą posiłkować się wsparciem profesjonalistów, jeśli sprawa tego wymaga. Często biegły powoływany jest przy sprawach takich jak rozwód.

Nie każdy sędzia jest przecież fachowcem w każdej dziedzinie. On najczęściej wydaje wyrok na podstawie obowiązujących przepisów polskiego prawa. Aby ten był w pełni obiektywny, nierzadko sędzia potrzebuje dodatkowych wyjaśnień ekspertów. To właśnie biegli sądowi dostarczają mu opinie, które nierzadko stają się głównym dowodem w sprawie albo przesłanką do wydania określonego werdyktu.

 Rozwód a podział majątku

Sami rzeczoznawcy majątkowi mają obowiązek być biegłym sądowym, jeśli tylko sędzia wskaże ich do danej sprawy. Nie mogą odmówić współpracy. Okazuje się, że eksperci tej specjalizacji biorą czynny udział w licznych sprawach. To te dotyczące spraw o podział majątku po rozwodzie. Jego zadaniem jest wycena nieruchomości czy innego przedmiotu, którego dotyczy spór.

Co ważne, rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek wystawić opinię obiektywną, która jest zgodna z przeprowadzonymi badaniami i ekspertyzami. W tym celu musi wykorzystać należycie swoją wiedzę, doświadczenie i dostępne narzędzia. Rzeczoznawca majątkowy nie może mataczyć w sprawie, a jeśli sąd wykaże jego nieuczciwość, będzie podlegać karze. Na takich rzeczoznawców może zostać nałożona kara grzywny, rzeczoznawca może zostać zawieszony w swoich obowiązkach, a w skrajnych przypadkach otrzyma zakaz wykonywania zawodu.

Rzeczoznawca majątkowy, który jest biegłym sądowym, otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie. Stawka jest jedna i zależna od czasu, jaki poświęcił na wydanie opinii. Wynagrodzenie może różnić się także ze względu na kwalifikacje, wykształcenie oraz doświadczenie rzeczoznawczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *