adwokat podział majątku

Jakie wyróżniamy postępowania sądowe?

Biznes

Wraz z rosnącą świadomością prawną wśród społeczeństwa rośnie ilość spraw zakładanych w sądzie. W tym momencie bardzo dużo sporów kończy się właśnie na wokandzie sądu, a procesy nie zawsze są przyjemne i ciągną się latami. Jakie rodzaje postępowań możemy wyodrębnić?

Postępowanie upominawcze

Właściciele przedsiębiorstw świadczących usługi bądź sprzedających produkty niejednokrotnie doświadczają nieporozumień z klientami. Najczęściej są one na podłożu finansowym, a sprawa trafia do sądu. W takim wypadku prowadzi się postępowanie upominawcze. Po złożeniu pozwu do sądu, sprawa rozstrzygana jest na posiedzeniu niejawnym. Wystawiany jest wtedy nakaz zapłaty, którą należy uiścić w ciągu 2 tygodni. Jeżeli pozwany nie zgadza się z wyrokiem, może złożyć oczywiście sprzeciw.

Postępowanie nakazowe

Rozstrzygane jest ono przez sąd rejonowy lub okręgowy. Na wniosek przedsiębiorcy sąd wydaje nakaz zapłaty klientowi. W postępowaniu nakazowym można dochodzić roszczeń, które wynikają z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Postępowanie uproszczone

Tego typu postępowanie rozstrzygane jest jedynie w sądzie rejonowym. Dotyczy ono roszczeń z umów, jeżeli wartość przedmiotu w sporze nie przekracza 20 tysięcy złotych. Stosowane jest także w przypadkach o roszczenia, które wynikają z rękojmi, gwarancji jakości oraz niezgodności towaru z opisem.

Jak wiadomo, przy każdej sprawie znajdującej finał w sądzie, warto jest mieć zaufanego adwokata, który pomoże wyjść ze sporu zwycięsko. Jeżeli nie mamy nikogo z polecenia, możemy poszukać renomowanych prawników w sieci. Najszybszym sposobem jest wpisanie w wyszukiwarkę frazy takiej jak „adwokat podział majątku” i porównanie opinii i doświadczenia okolicznych prawników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *