rehabilitacja wzroku

Jak przebiega rehabilitacja narządu wzroku?

Nie zawsze wady wzroku wymagają zabiegu operacyjnego celem ich zniwelowania. Przykładem może być zez, który operuje się jedynie u 15% pacjentów. Najczęściej zaburzenia widzenia możliwe są do usunięcia poprzez odpowiednio zaplanowaną rehabilitację narządu wzroku. Mowa tu o zabiegach, takich jak ćwiczenia ortoptyczne. Takie zalecone mogą być jedynie przez okulistów bądź ortoptyków, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych […]

Continue Reading