nauka w przedszkolu

Jak odbywa sie nauka w przedszkolu?

Rolą przedszkola jest sprawowanie opieki i zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom, pod nieobecność ich rodziców. To jednak nie jedyna funkcja. W przedszkolu maluchy się również kształcą, rozwijają, nabywają nowe umiejętności, zdobywają wiedzę. Program nauczania zostaje każdego roku wytyczony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i obowiązuje w każdej placówce, bez względu na to czy placówka jest prywatna czy publiczna. […]

Continue Reading